NADALES AL GIMNÀS DE L’ESCOLA!!!!

Enguany les nadales les farem al gimnàs de l’escola degut al mal temps, l’organització serà:

12.00 Cantarà Educació infantil

12.30 Cantarà 1r cicle (1r, 2n i 3r )

13.00 Cantarà 2n cicle (4t, 5è i 6è)

Demanam que respecteu l’horari pel bon funcionament del concert.

Es demana als pares i mares que per motiu d’espai una vegada acabin els nins surtin del gimnàs i vagin a cercar els nins i nines a les aules.