ESCOLA DE NADAL, PASQUA I ESTIU, CURS 19/20

S’OBRI EL TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS PER COBRIR LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA DE NADAL, PASQUA I ESTIU PEL CURS 2019/2020.

S’HA D’ENTREGAR LA SOL·LICITUD A LA SECRETARIA DEL CENTRE, DES DE DIA 05/11/19 AL 15/11/19 DE LES 9.00 A LES 10.30h.

ESCOLA NADAL , PÀSQUA I ESTIU 2019-20