COMUNICAT FAMÍLIES FASE III (08/06 AL 21/06)

BENVOLGUDES FAMÍLIES:

VOS INFORMAM QUE DURANT LA FASE III CONTINUAREM AMB LES CLASSES TELEMÀTIQUES PERÒ TAMBÉ ES PODRAN REALITZAR TUTORIES /REFORÇ, PREFERENTMENT PER TOT AQUELL ALUMNAT QUE HAGI ESTAT VULNERABLE I HAGI PRESENTAT UN DESFASAMENT DURANT AQUEST CONFINAMENT.

AQUESTES TUTORIES LES PODRAN SOL·LICITAR ELS MESTRES, LES FAMÍLIES O L’EQUIP DIRECTIU.

LES FAMÍLIES QUE VULGUIN SOL·LICITAR DITES TUTORIES, LES PODRAN DEMANAR ALS TUTORS I HAURAN D’ESPECIFICAR EL MOTIU, DESPRÉS S’ORGANITZARÀ I S’INFORMARÀ A LES FAMÍLIES DEL DIA I L’HORA DE LA TUTORIA.

L’HORARI DEL CENTRE SERÀ DE 9 A 13H, RECORDAU QUE VOS SEGUIREM ATENENT TELEFÒNICAMENT O AMB CITA PRÈVIA.

VOS ADJUNTAM EL BOIB AMB TOTA LA INFORMACIÓ D’AQUESTA FASE.

BOIB FASE 3