GESTIB FAMÍLIES

En el moment que es gestioni la sol·licitud per part del centre, rebreu un SMS i haureu de seguir les passes que se us indicaran.


Des de la recepció de l’SMS, disposau d’un termini de 24h per activar l’usuari, en cas contrari, el Gestib, per motius de seguretat, es tornarà bloquejar.


En cas que, tot i haver seguit les instruccions, no pugueu accedir al Gestib, posau-vos en contacte amb la secretaria del centre 971844082.

Els dies habilitats per gestionar els problemes amb la compta són els dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 10:30. Podreu demanar cita al telèfon 971844082.

COM RECUPERAR LA CONTRASENYA?

https://suportgestib.caib.es/preguntes-mes-frequents/sollicitud-de-compte-dusuari/com-recuperar-la-contrasenya/

La Biblioteca i la Ludoteca nous reptes i il.lusions

Amb aquests anys hem anat creant la Biblioteca i la Ludoteca del centre.

Actualment ja disposam de més de cinc mil títols i donam resposta a les necessitats de lectura, espai de joc i d’estudi dels nostres alumnes.

La biblioteca subministra llibres tant a les biblioteques d’aula d’educació infantil i primària, com als alumnes en forma de prèstecs individuals i quinzenals a partir de primer de primària.

També comptam amb l’espai de Ludoteca que utilitzam a tots els nivells ja que està dotat de recursos i jocs adaptats des de tres anys fins a sisè.

Aquests espais estan oberts i s’utilitzen durant tota la jornada lectiva, també durant el temps d’esplai ja que tres dies a la setmana estan oberts oferint un espai tranquil i silenciós als infants.