ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

Enguany es renova part del Consell Escolar de l’escola ja que no es va poder fer el curs passat.

Per aquesta renovació es va constituir una Junta Electoral escollida a través d’un sorteig. Aquesta junta està formada per: Maria Joana Mas Vaquer (Directora del centre), Immaculada Serrano (representant pares i mares) i Isabel Gayà (representant mestres).

Si hi ha pares o mares que vulguin formar part del Consell Escolar, passau per Direcció per formalitzar la sol·licitud.

Les votacions seran dilluns 29 de novembre de 2021 de les 14:00 a les 15:00 i de les 19:00 a les 20:00h.