REUNIONS INICI CURS

3 ANYS A/B: DIMECRES 06/09/23 A LES 19:30h

4 ANYS A/B: DIMARTS 05/09/23 A LES 19:30h.

5 ANYS A/B: DIMECRES 06/09/23 A LES 19:30h

1r A/B: DIJOUS 07/09/23 A LES 19:30h.

2n A/B: DIJOUS 07/09/23 A LES 19:30h.

3r A/B: DIJOUS 14/09/23 A LES 19:30h.

4t A/B: DIJOUS 14/09/23 A LES 19:30h.

5è A/B: DIMARTS  12/09/23 A LES 19:30h.

6è A/B: DILLUNS 11/09/23 A LES 19:30h.