Adreces d’interès

GESTIB famílies

https://www3.caib.es/xestib/

Portal educatiu de la Conselleria d’Educació

www.weib.caib.es

Portal d’informàtica educativa de la Conselleria d’Educació:

http://ieduca.caib.es/

Catàleg d’activitats del Projecte Agrega. Agrega és un projecte estatal de recursos multimèdia adreçat a escolars:

http://agrega.caib.es/visualizadorcontenidos/Portada/Portada.do;jsessionid=7D1BDFD45F3E1E74A430DA7B3C120B05

Portal de la Conselleria d’Educació dedicat a  les competències bàsques:

http://cbib.caib.es/

Biblioteques escolars de les Illes Balears. Hi ha un espai per docents, un per famílies i un altre per alumn@s:

http://llegirib.ieduca.caib.es/

Institut de Tecnologies Educatives:

http://www.ite.educacion.es

Recursos educatius pels alumnes d’infantil i primària (ITE):

http://www.ite.educacion.es/ca/recursos

Banc d’imatges i sons:

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/